Ministrancka Liga Piłkarska Diecezji Kieleckiej o puchar J.E. ks. bpa Jana Piotrowskiego

Regulamin LS

REGULAMIN ROZGRYWEK
Ligi Seniorów
Ministranckiej Ligi Piłkarskiej

§1
Wymagania
 1. W turnieju biorą udział drużyny złożone z czynnych ministrantów, uprzednio zgłoszone przez opiekuna.
 2. Uczestnikami rozgrywek są uczniowie szkoły średniej.
 3. Każdy z ministrantów, biorących udział w rozgrywkach zobowiązany jest do posiadania przy sobie legitymacji LSO Diecezji Kieleckiej, zwanej później „legitymacją”.
  • Za posiadanie legitymacji rozumie się: fizyczne posiadanie w trakcie meczu lub potwierdzenie zamówienia legitymacji, według procedury zamieszczonej pod adresem https://ministranci.diecezja.kielce.pl/legitymacja, jeśli takowa nie została jeszcze wyrobiona.
§2
Zasady rozgrywek
 1. Turniej odbywa się w jednej fazie:
  • Faza grupowa (drużyny grają w grupach wg. zasady „każdy z każdym”)
 1. Po rozegraniu wszystkich kolejek zwycięża zespół, który zgromadzi największą ilość punktów, w przypadku gdyby dwie lub więcej drużyn miało po tyle samo punktów wtedy o zwycięstwie zadecydują zdobyte bramki.
 2. Każda drużyna składa się z 11 zawodników grających oraz maksymalnie 4 rezerwowych.
 3. Mecze rozgrywane są na murawie trawiastej, bądź sztucznej.
 4. Mecz trwa 60 minut (2 x 30 minut z 15-stominutową przerwą między połowami).
 5. W ciągu całego meczu obowiązują tzw. „zmiany hokejowe”.
 6. Każdy z zawodników zobowiązany jest do okazania legitymacji LSO wydanej przez Duszpasterstwo LSO Diecezji Kieleckiej,  arbitrowi prowadzącemu spotkanie, bądź księdzu odpowiedzialnemu za poprawne przeprowadzenie rozgrywek, najpóźniej przed rozpoczęciem spotkania.
 7. Ministrant nieposiadający legitymacji LSO wydanej przez Duszpasterstwo LSO Diecezji Kieleckiej oraz potwierdzenia zamówienia jest zdyskwalifikowany z rozgrywek do czasu posiadania takowej.
 8. W przypadku nieumyślnego braku legitymacji LSO wydanej przez Duszpasterstwo LSO Diecezji Kieleckiej  podczas spotkania, zawodnik okazuje legitymację szkolną.
 9. Po zakończonym meczu, należy niezwłocznie i obowiązkowo dostarczyć za pośrednictwem strony internetowej www.liga.ministranci.diecezja.kielce.pl/protokol protokół pomeczowy.

§3
Punktacja

 1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3pkt, za remis 1pkt, 0pkt w przypadku meczu przegranego.
 2. W przypadku takiej samej liczby punktów, o awansie z grupy decydują bramki zdobyte oraz bramki stracone, czyli „różnica bramkowa”.
§4
Data, czas, miejsce rozgrywek
 1. Opiekun grupy ministrantów ustala czas i miejsce meczu z opiekunem drużyny przeciwnej, zachowując terminarz spotkań.
 2. Terminy rozgrywek ligi należy korygować z pogodą (zima) tak aby rozgrywki odbywały się na murawie na zewnątrz a nie na hali.
 3. Ostateczne terminy rozegrania meczów pomiędzy drużynami podane są w terminarzu spotkań.
 4. Odstąpienie od formularza spotkań jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Administratora MLP, po wcześniejszym zawiadomieniu drogą mailową.
  • Dopuszcza się możliwość zmiany kolejności rozgrywek w grupach za zgodą Administratora MLP, po wcześniejszym zawiadomieniu drogą mailową.
 5. Nie rozegranie meczu w terminie powoduje:
  • W przypadku braku informacji z obu drużyn – obopólny walkower (0pkt), zaś w fazie pucharowej losowanie.
  • W przypadku, gdy drużyna zrezygnowała z rozgrywek – walkower na korzyść drużyny przeciwnej (3pkt).
  • W przypadku, gdy drużyna świadomie przyjmuje taktykę opóźniania rozgrywek, by dopuścić do walkowera obopólnego – walkower na korzyść drużyny przeciwnej (3pkt).
§5
Sprawy sporne
 1. Wszelkie kwestie sporne należy kierować do Administratora MLP. Decyzje Administratora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2019r.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.